#RFEBS  

GRIñáN BALASTEGUIMiranda

#: 0

Posición: RF

Batea: R

Lanza: R